Alle berichten van admin

2016: Hubs en Herbestemming Erfgoedcomplexen

Creatieve industrie en gebiedstransformatie
Leren, inspireren en samenwerken in relatie tot de huidige herbestemmingsopgave van erfgoedcomplexen. Hier ging het over tijdens de bijeenkomst The Power of Hubs. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in samenwerking met Dutch Creative Residency Network en het Herbestemmingsteam kwamen deze werelden samen op een zonnige winterdag in januari in de creatieve hub Vechtclub XL. Een zeer geslaagde bijeenkomst, die – zo proefden we uit de reacties – smaakt naar meer.
Lees het verslag.

 

Liesbeth Jansen

Liesbeth Jansen is projectdirecteur van het ‘organisch’ te ontwikkelen Marineterrein in Amsterdam. Veertien hectare goed verborgen militair terrein, midden in het centrum van Amsterdam, zal geleidelijk worden omgezet in een open en levendig deel van de stad. Liesbeth is ook betrokken bij Linkeroever, haar eigen bedrijf, dat zich richt op transformatie van gebouwen en gebieden door het programmeren en aantrekken van gebruikers. In het recente verleden veranderde ze de Westergasfabriek in Amsterdam van een braakliggend industrieterrein tot een centrum van cultuur, ondernemerschap en vrije tijd in een prachtig stadspark. Liesbeth studeerde Nederlands en dramaturgie.

Thema eigenaar van Sessie 1: Thema Gewoon beginnen

Terug naar Sprekers

Martine Zoeteman

Martine Zoeteman is nauw betrokken bij  De Besturing in Den Haag, een herontwikkeling van een industriële loods die transformeert van tijdelijk ateliercomplex naar een duurzaam cultureel en ondernemend collectief. Ze is oprichter van STADVOGELS en onderzoekt sinds 2011 verschillende typen ‘werklandschappen’ in relatie tot stedelijke ontwikkeling. Ze was coördinator en docent bij het eenmalige masterprogramma Studio Vacant NL (Sandberg Instituut, 2011-2013), waar de opgave ‘tijdelijk gebruik van leegstand’ centraal stond, en is coauteur van Vacancy Studies (2014).

Thema-eigenaar van Sessie 2: Thema Zelf kopen en ontwikkelen

Terug naar Sprekers

Niels Moshagen

Met zijn bureau Disrupt ontwikkelt Niels Moshagen innovatieve concepten die de status quo ter discussie stellen. Zijn stelling is dat innovatie voortkomt uit experiment en de zoektocht naar het onbekende. Met de ambitie om de creatieve industrie in het oostelijk deel van Nederland te stimuleren, heeft Disrupt zich recent in een nieuw avontuur gestort: cocreatie van The Cee Spot, 6000 m² voor ondernemers die een positieve impact op de wereld willen hebben. Dankzij een unieke overeenkomst met een commerciële vastgoedontwikkelaar is gefaseerde groei mogelijk.

Thema-eigenaar van Sessie 3: Thema Start-ups

Terug naar Sprekers

Willie de Groot

Willie de Groot studeerde aan de Eindhovense technische Universiteit stedenbouw en volkshuisvesting. Hij werkte twintig jaar, van 1980 – 2000 in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam in opdracht van gemeenten, woningcorporatie en bewonersorganisaties aan het vernieuwen van de 19deeeuwse en vooroorlogse woonwijken.

Vanaf 2000 is hij werkzaam in de gebiedsontwikkeling in opdracht van particulieren, woningcorporaties  en overheden. Recent vooral betrokken bij het transformeren van industriële gebouwen en kloosters als onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Belangrijkste project is herontwikkeling van de Philipsfabrieken in Eindhoven tot het creatieve hart van Brainport Eindhoven. Het Klokgebouw en de Hoge Rug zijn getransformeerd tot een functiemix van wonen, werken, cultuur, scholing, recreatie en verblijf, een integrale werkomgevingen voor creatieve ondernemers.

Thema eigenaar van Sessie 5: Thema Bottom-up en top-down

Terug naar Sprekers

Nathan Wiersma

Nathan Wiersma is directeur Producties en Programmering Kromhouthal Amsterdam, directeur Amsterdam Maker Festival en uitvoerend producent van evenementen waaronder SAIL Amsterdam 2015, de Innovatie Expo 2016 en TEDxBinnenhof. Bestuurslid Coöperatie Cultuurtafel Amsterdam Noord & Stichting Amsterdam Made. Ik geef advies over hoe gebouwen en gebieden (tijdelijk) ingezet kunnen worden als inspirerende ontmoetingsplaatsen waar cultuur en bedrijfsleven elkaar vinden.

Thema eigenaar van Sessie 6: Thema Tijdelijk kan alles

Terug naar Sprekers

1 – Gewoon beginnen

Hoe houd je koers zonder vastomlijnd eindbeeld?
Eindeloos plannen maken en praten is zonde van de tijd. Gewoon beginnen met kleine stapjes en concrete resultaten is wél van deze tijd. Geen gefixeerd eindbeeld maar een flexibel, agile proces waardoor risico’s klein blijven en de wendbaarheid maximaal. Hoe doe je dat? Overheden, financiers en eigenaren zijn niet gewend aan ‘gewoon beginnen’.

Centrale vraag: Terwijl de ondernemer gewoon het liefst vandaag aan de slag wil en wel ziet waar hij/zij uit komt, richt een overheid de blik op de langere termijn en zet elk toegestaan initiatief wel al de toon voor de ontwikkelingsrichting van het pand/gebied. Hoe kunnen deze twee uitgangspunten elkaar versterken en mogelijk tot een gedeelde visie komen?

Met een presentatie van: Liesbeth Jansen – Marineterrein – Amsterdam (DCR)
Gespreksleiding:
Carolien Ligtenberg – H-team 
Tafelgasten:
Boudewijn Rijff – Vechtclub XL – Utrecht (DCR)
Alex Vermeulen – Rijksvastgoedbedrijf

Verslag van de sessies Gewoon beginnen:
Koers houden zonder vastomlijnd verhaal, hoe pak je dat aan? Een herbestemming start altijd vanuit waarden en voorwaarden. Wat is kenmerkend voor een plek of gebouw en wat wil je wel of niet behouden? Daarbij is het zaak om voorwaarden waaraan het gebouw of gebied sowieso moeten voldoen in het oog te houden, dan wel omdat het essentieel is om te slagen, dan wel vanwege regelgeving. Hoe meer de creatieve professional maatschappelijke, economische en culturele doelen van de overheid (mede) in het vizier houdt, des te beter de samenwerking met de overheid zal zijn. Kies eerste huurders zorgvuldig; kies bijvoorbeeld voor pioniers die willen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen. Een ‘dynamische ontwikkeling’ is succesvol als zij gedaan wordt door creatieve ‘vrije’ professionals en niet door gemeenten of conventionele ontwikkelaars.

Bij herstemmen is het belangrijk niet alleen in kansen te denken bij erfgoed, maar juist ook bij lelijke gebouwen. Hoe kunnen die weer aantrekkelijk gemaakt en gevonden worden? Partijen verleiden en verliefd laten raken op het project, dat is de opgave. Meer dan door ze een mooie verbeelding te tonen doe je dat door ze een mooie ervaring te bieden. Bij het herstemmen van de Westergasfabriek werd de ontwikkelaar bijvoorbeeld uitgenodigd bij het Drum Rhythm Festival. Blijf in het herbestemmingproces constant in beweging. Stilstand is funest. Gewoon beginnen dus en gaandeweg de passende investeerders en partijen vinden en aan laten haken.

Om onderhandelingen met eigenaars of overheid over bijvoorbeeld huur- of verkoopprijzen beter onderbouwd te laten plaatsvinden, is er behoefte aan meer kennis over de sociaal-maatschappelijke toegevoegde waarde van een gebouw of een gebied. Hier ligt een opgave voor meer (case-gericht) onderzoek. Maar ook het verder denken over mogelijkheden hoe toegevoegde maatschappelijke waarde in financieringsmodellen mee te nemen, staat op de agenda.

Verslaglegging: Marieke Berkers met medewerking van Simon van Zoest. Lees het volledige verslag.