Over

Op veel plekken in Nederland is de binnenstedelijke herontwikkeling een grote opgave. Er liggen grote complexen braak die wachten op nieuwe functies: oude fabrieken, spoorzones en remises, kloosters en voormalige zorginstellingen. Als gevolg van de crisis kan het bekende repertoire van gebiedsontwikkeling – vaak met veel sloop/nieuwbouw – daarbij niet meer zomaar gehanteerd worden. En op veel plekken wordt dat ook niet meer gewenst: de waarde van herbestemming van dit soort oude gebouwen wordt steeds breder herkend en erkend.

Maar het behoud van dit soort complexen roept wel veel vragen op: waar en hoe te beginnen, welk concept past op die plek, waar vind je initiatiefnemers, hoe zet je tijdelijk gebruik om in structureel gebruik, waar moet (niet) in geïnvesteerd worden en waar vind ik de benodigde financiering, hoe kan een positief exploitatiesaldo worden gecreëerd, hoe passen afzonderlijke herontwikkelingen in de fasering van de bredere planvorming van een gebied?

Het goede nieuws is dat op veel plekken al ervaring is opgedaan met dit soort grootschalige, complexe herbestemmingen. De iconen van deze benadering zijn inmiddels volop bekend: van de Westergasfabriek tot de Van Nelle Fabriek, van Strijp-S tot de Hallen en het Volkskrantgebouw. Maar: hoe hebben zij dat gedaan en hoe kreeg de relatie vorm met eigenaren, investeerders en overheden?

Tijdens de meetup ‘The power of hubs’ op 28 januari 2016 is de kennis en ervaring van dit soort complexen bij elkaar gebracht. De drijvende krachten achter het  Marineterrein Amsterdam / De Besturing Den Haag / CeeCee Community Enschede / ACTA Surinameplein Amsterdam / Strijp-S Eindhoven / Kromhouthal Amsterdam zijn samen met andere ervaringsdeskundigen aan de hand van een aantal thema’s in gesprek gegaan met gemeenten, ontwikkelaars en andere eigenaars over de vragen die bij hen leven. Een gesprek met aandacht voor de kracht van een hub, maar ook welke obstakels aangepakt moeten worden en ruimte voor nieuwe initiatiefnemers en partijen die geïnteresseerd zijn in gebiedsontwikkeling anno nu.

hoe hubs helpen herbestemmen