Over

Het aantal en de diversiteit in creatieve hubs en broedplaatsen – panden gevuld met kunstenaars, creatieve en culturele ondernemers – is het afgelopen decennium exponentieel gegroeid. Hubs hebben zich ontwikkeld van een vaak zeer tijdelijk fenomeen in de marge, tot stabiele collectieven met serieuze economische activiteiten. De zelforganisatie van deze groepen is geprofessionaliseerd en leidt steeds vaker tot lange termijn huurcontracten of zelfs eigendom van panden. Ook toont de praktijk vele succesverhalen met belangrijke innovaties en hard groeiende nieuwe bedrijven die betekenisvol zijn; niet alleen in economische en culturele zin, maar ook als aanjager van sociaalmaatschappelijke vernieuwing.

Wat er voor nodig is om de impact van creatieve hubs en de ondernemers die er gehuisvest zijn te vergoten, was onderwerp van gesprek tijdens de 2e editie van The Power of Hubs op 22 juni in Den Haag.

Lees hier meer over het programma

hoe hubs helpen herbestemmen