DCR Network

Het Dutch Creative Residency Netwerk (DCR Network) is er om residenties in de gelegenheid te stellen méér voor hun huurders te doen. Het is een platform voor kennis en uitwisseling op ondernemersniveau, tussen de residenties onderling en tussen overheid en bedrijfsleven. DCR Network maakt de creatieve industrie helder en toegankelijk, stimuleert kennisuitwisseling en versterkt de economische kracht via één uniek kanaal: de residentie.

Het  DCR Network is een samenwerking tussen de grootste en oudste creatieve residenties in Nederland, aangevuld met jonge smaakmakers. Stuk voor stuk zijn deze gericht op meer dan huisvesten. Ze willen hun bedrijven zien groeien en bieden actief management en aanvullende diensten.

Het doel van het DCR Network is het creatief ondernemerschap in Nederland te bevorderen en de samenwerking tussen creatieve residenties vergroten. Het DCR Network vertegenwoordigt inmiddels al meer dan 1500 creatieve ondernemingen.

hoe hubs helpen herbestemmen