H-team

Het H-team is een team ervaringsdeskundigen dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert en met betrokkenen in gesprek gaat. Onder het motto ‘Over de grens’ gaan wij aan de hand van zeven stellingen aan de slag.

Het H-team opereert zelfstandig en autonoom, maar stemt zijn activiteiten af met het programma van het College van Rijksadviseurs (CRa).

Meer over de  leden van het H-team.

hoe hubs helpen herbestemmen