Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verbindt ruimtelijke ordening met cultureel erfgoed. Met vele andere partijen werkt de Rijksdienst aan nieuwe oplossingen voor ruimtelijke opgaves. Die maken gebieden aantrekkelijker om in te leven, te bezoeken en in te investeren.

Erfgoed geeft karakter
Kiezen voor karakter is de missie van de erfgoedzorg van de 21e eeuw. Nederland staat momenteel voor ingrijpende transformaties. Hoe garanderen we in deze situaties ruimtelijke kwaliteit? Cultureel erfgoed blijkt in veel gevallen uitkomst te bieden. Erfgoed geeft karakter, het voedt onze collectieve identiteit en inspireert tot nieuwe oplossingen. Met dit draagvlak kunnen ruimtelijke transformaties sneller, mooier en vaak zelfs goedkoper worden uitgevoerd. De site www.kiezenvoorkarakter.nl laat met voorbeelden uit de praktijk zien hoe dat uitpakt.

Kiezen voor karakter is ook de titel van de beleidsnota Visie erfgoed en ruimte waarmee het kabinet inzet op het zichtbaar houden van het karakter van een veranderend Nederland. Het Rijk heeft vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid gekozen waar de Rijksdienst samen met partners invulling aan geeft. Lees meer

hoe hubs helpen herbestemmen