Categorie archief: Thema 2017

1 – Innovatief financieren

Financieringsmodellen als tool voor (her)ontwikkeling

Aan goede ideeën voor hergebruik van leegstaand vastgoed is geen gebrek. De realisatie loopt echter vaak vast op een tekort aan financiële middelen. De culturele en creatieve ondernemers van verschillende hubs slagen erin om soms onverwachte krachten te bundelen en tot vernieuwende financieringsmodellen te komen. Zijn deze modellen ook op grotere schaal toe te passen en welke andere innovatieve financieringen zijn er nog mogelijk?

Deskundigen:

  • Arna Notten, directeur SWK030 Creatieve Huisvesting – bevestigd
  • Mieke van Tilburg, directeur/eigenaar Het Koelhuis, Zutphen – bevestigd

Terug naar overzicht

2 – Gedeeld eigenaarschap

De lusten en lasten van zelfbeheer

Voor vele groepen kunstenaars, creatieve en culturele ondernemers is het een droom: je eigen betaalbare werkomgeving vormgeven en waarborgen voor een lange tijd. Maar de bijkomende verantwoordelijkheden van een langetermijnhuurcontract of zelfs de aankoop van een pand kunnen de interne organisatie danig onder druk zetten. Hoe kun je samen zorg dragen voor een pand en financieel gezond blijven zonder jezelf te verliezen in regels en top-down management? En hoe kun je maximaal blijven profiteren van de som der delen?

Let op: Deze sessie zal gedeeltelijk in het Engels plaatsvinden

Deskundigen:

  • Matteo Marangoni, kunstenaarscollectief iii en broedplaats WD4X, Den Haag – bevestigd
  • Roel Ulder, Objectmanager West-Nederland bij De Kabath – bevestigd

Terug naar overzicht

 

3 – Investeren en ontwikkelen met impact

Door idealen gedreven business cases

Zeker niet alle hubs doorstaan eerst een periode van tijdelijkheid. De (private) hubs gestart vanuit een persoonlijke drive lijken in opkomst. Gedreven door eigen idealen vormen de initiatiefnemers, vaak thematische, samenwerkingsverbanden inclusief financiering. Het doel is niet enkel winstmaximalisatie, maar vooral het realiseren van maatschappelijke impact. Wat drijft deze initiatiefnemers en investeerders? En hoe komen deze door idealen gedreven business cases tot stand?

Deskundigen:

Terug naar overzicht

4 – ‘The place to be’ als ontwikkelstrategie

Van kunstgreep tijdens crisis tot paradepaardje voor gebiedsontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van een hub of broedplaats is doorgaans geen onderdeel van de strategie bij gebiedsontwikkeling. De inmiddels bewezen ontwikkelkracht van hubs dwingt tot de vraag waarom eigenlijk niet?

Minder levert soms meer op. Culturele, hippe tijdelijke invullingen tijdens de crisistijd blijken een goede voedingsbodem voor gebiedsontwikkeling. Hoe behouden we, in tijden van druk op de markt, deze strategie om waarde toe te voegen aan gebied en stad? Welke visie en beleid is hiervoor nodig en welke nieuwe rollen ontstaan voor ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, investeerders en gemeente?

Deskundigen:

Terug naar overzicht

Excursie Boekhorststraat

Van ‘doorloopstraat’ tot makerskwartier van Den Haag

Met een aantal van de drijvende krachten achter het nieuwe Haagse makerskwartier gaan we ter plekke ondervinden hoe de Boekhorststraat zich ontwikkelt. De straat bevindt zich op nog geen 5 minuten lopen van The Grey Space in the Middle. De excursie duurt 1 uur en wordt twee keer aangeboden.

De Boekhorststraat heeft zich ‘opgewerkt’ tot aantrekkelijk straat om te werken en winkelen. Door een collectieve aanpak van Stichting Stadsherstel, woningcorporatie Staedion, gemeente Den Haag (DSO en Cultuur) enHaagse makers en cultureel ondernemers zijn de prachtige gevels van de straat gerenoveerd en is de leegstand inmiddels volledig gevuld met makers die vanuit hun winkel werken & verkopen. Verenigde krachten bottom-up en top-down! Wat is ervoor nodig om dit te bereiken?

De excursie wordt begeleid door:

  • Manfred Schrijver, Staedion – bevestigd
  • Richelle van Soest, conceptstore Liries – bevestigd
  • Joske Meijer, Studio Joske – bevestigd
  • Andries Micke –  MIXD architecture & art – bevestigd

Terug naar overzicht

Excursie The Hague Tech

Van leeg bruggebouw tot runway voor een tech hub

Met een ‘flitsexcursie’ gaan we deze nieuwe community voor ’tech ideas’ bezoeken, gevestigd in het bruggebouw over de Utrechtsebaan. De excursie duurt 1 uur en wordt twee keer aangeboden. Vervoer is per fiets of per taxi en wordt van tevoren afgestemd met de geregistreerde deelnemers.

The Hague Tech is de internationale community in het hart van Den Haag, waar talent, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om toepassingen van technologie in onze samenleving te stimuleren. MN (pensioenuitvoer en vermogensbeheer) heeft namens de eigenaar PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek) ruimte gegeven aan The Hague Tech om, in de tijdelijkheid, hun businesscase rond te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een huurovereenkomst. Wat drijft MN om dit te doen en hoe ziet het er ‘in het echt’ uit?

Adres: The Hague Tech, Juliana van Stolberglaan 4-10

Terug naar overzicht