2017: Ontwikkelen in de nieuwe economie

Groei van creatieve hubs
Het aantal en de diversiteit in ‘creatieve hubs’ – panden gevuld met creatieve en culturele ondernemers – is het afgelopen decennium exponentieel gegroeid. Hubs hebben zich ontwikkeld van een vaak zeer tijdelijk fenomeen in de marge naar stabiele collectieven met serieuze economische activiteiten. De zelforganisatie van deze groepen is geprofessionaliseerd en leidt steeds vaker tot lange termijn huurcontracten of zelfs eigendom van panden. Tevens toont de praktijk vele succesverhalen met belangrijke innovaties en hard groeiende nieuwe bedrijven die betekenisvol zijn; niet alleen in economische en culturele zin, maar ook als aanjager van sociaalmaatschappelijke vernieuwing. Lees meer