Roel Ulder

Roel Ulder is als objectmanager bij De Kabath in de regio West-Nederland actief met het beheren van tijdelijk leegstaande gebouwen en het verwerven van nieuwe opdrachten. Daarnaast is hij voortdurend op zoek naar bewoners, bedrijven, kunstenaars of andere initiatiefnemers om gebouwen bij in gebruik te kunnen geven of te verhuren. Voordelige woon-, of bedrijfsruimte biedt de kans om bijvoorbeeld schulden af te lossen, een bedrijf op te starten of een theatervoorstelling te realiseren. “Ik vind het een uitdaging om voor alle betrokken partijen het maximale resultaat te kunnen realiseren tijdens een periode van leegstand en deze periode van toegevoegde waarde te laten zijn.” Lees meer over De Kabath.

Ga naar sessie 2 – Gedeeld eigenaarschap