Willie de Groot

Willie de Groot studeerde aan de Eindhovense technische Universiteit stedenbouw en volkshuisvesting. Hij werkte twintig jaar, van 1980 – 2000 in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam in opdracht van gemeenten, woningcorporatie en bewonersorganisaties aan het vernieuwen van de 19deeeuwse en vooroorlogse woonwijken.

Vanaf 2000 is hij werkzaam in de gebiedsontwikkeling in opdracht van particulieren, woningcorporaties  en overheden. Recent vooral betrokken bij het transformeren van industriële gebouwen en kloosters als onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Belangrijkste project is herontwikkeling van de Philipsfabrieken in Eindhoven tot het creatieve hart van Brainport Eindhoven. Het Klokgebouw en de Hoge Rug zijn getransformeerd tot een functiemix van wonen, werken, cultuur, scholing, recreatie en verblijf, een integrale werkomgevingen voor creatieve ondernemers.

Thema eigenaar van Sessie 5: Thema Bottom-up en top-down

Terug naar Sprekers