Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit (Enschede, 1976) is stadsgeograaf en conceptontwikkelaar bij BPD Ontwikkeling.
Hij is onderzoeker, schrijver en gastdocent en heeft 17 jaar ervaring in ontwikkelen van woningen en commercieel vastgoed. Zijn werk draait om het achterhalen van menselijke ruimtebehoeften en om het zo goed mogelijk laten aansluiten van nieuwe gebiedsontwikkelingen op die behoeften. Hij gelooft in de kracht van de stad en wil bijdragen aan toekomstbestendige en betekenisvolle stedelijke plekken, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en simpelweg zijn.

Ga naar sessie 4 – ‘The place to be’ als ontwikkelstrategie

Mieke van Tilburg

Mieke van Tilburg is directeur van Het Koelhuis in Zutphen en manager van events en projecten op het gebied van cultuur, ruimtelijke ordening, communicatie en participatie. In 2012 werd zij na een prijsvraag eigenaar van Koelhuis De Landbouw, een voormalig industriële locatie aan de Noorderhaven en de IJssel. Sindsdien ontwikkelt zij samen met haar partner Bert Hoogeveen dit stoere gebouw. Inmiddels is Het Koelhuis een levendige plek voor culturele en maatschappelijke activiteiten en congressen, beurzen, zakelijke en privé-bijeenkomsten. Die combinatie bezorgde haar eind 2015 de prijs voor cultureel ondernemerschap van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland.

Ga naar sessie 1 – Innovatief financieren

Roel Ulder

Roel Ulder is als objectmanager bij De Kabath in de regio West-Nederland actief met het beheren van tijdelijk leegstaande gebouwen en het verwerven van nieuwe opdrachten. Daarnaast is hij voortdurend op zoek naar bewoners, bedrijven, kunstenaars of andere initiatiefnemers om gebouwen bij in gebruik te kunnen geven of te verhuren. Voordelige woon-, of bedrijfsruimte biedt de kans om bijvoorbeeld schulden af te lossen, een bedrijf op te starten of een theatervoorstelling te realiseren. “Ik vind het een uitdaging om voor alle betrokken partijen het maximale resultaat te kunnen realiseren tijdens een periode van leegstand en deze periode van toegevoegde waarde te laten zijn.” Lees meer over De Kabath.

Ga naar sessie 2 – Gedeeld eigenaarschap

Debby van der Werf

Debby van der Werf is asset developer bij Local. Met als uitgangspunt de bestaande stad, zoekt Debby op alle vlakken naar waarde optimalisatie: maatschappelijk, financieel, technisch en markttechnisch. Ze doet dit vol enthousiasme, met open vizier en samen met een team van stakeholders, kennisdragers en eindgebruikers.  “Vanuit deze drive wil ik gebouwen transformeren en waarde toevoegen aan plekken in de stad.”

Ga naar sessie 4 – ‘The place to be’ als ontwikkelstrategie

1 – Innovatief financieren

Financieringsmodellen als tool voor (her)ontwikkeling

Aan goede ideeën voor hergebruik van leegstaand vastgoed is geen gebrek. De realisatie loopt echter vaak vast op een tekort aan financiële middelen. De culturele en creatieve ondernemers van verschillende hubs slagen erin om soms onverwachte krachten te bundelen en tot vernieuwende financieringsmodellen te komen. Zijn deze modellen ook op grotere schaal toe te passen en welke andere innovatieve financieringen zijn er nog mogelijk?

Deskundigen:

  • Arna Notten, directeur SWK030 Creatieve Huisvesting – bevestigd
  • Mieke van Tilburg, directeur/eigenaar Het Koelhuis, Zutphen – bevestigd

Terug naar overzicht

2 – Gedeeld eigenaarschap

De lusten en lasten van zelfbeheer

Voor vele groepen kunstenaars, creatieve en culturele ondernemers is het een droom: je eigen betaalbare werkomgeving vormgeven en waarborgen voor een lange tijd. Maar de bijkomende verantwoordelijkheden van een langetermijnhuurcontract of zelfs de aankoop van een pand kunnen de interne organisatie danig onder druk zetten. Hoe kun je samen zorg dragen voor een pand en financieel gezond blijven zonder jezelf te verliezen in regels en top-down management? En hoe kun je maximaal blijven profiteren van de som der delen?

Let op: Deze sessie zal gedeeltelijk in het Engels plaatsvinden

Deskundigen:

  • Matteo Marangoni, kunstenaarscollectief iii en broedplaats WD4X, Den Haag – bevestigd
  • Roel Ulder, Objectmanager West-Nederland bij De Kabath – bevestigd

Terug naar overzicht

 

3 – Investeren en ontwikkelen met impact

Door idealen gedreven business cases

Zeker niet alle hubs doorstaan eerst een periode van tijdelijkheid. De (private) hubs gestart vanuit een persoonlijke drive lijken in opkomst. Gedreven door eigen idealen vormen de initiatiefnemers, vaak thematische, samenwerkingsverbanden inclusief financiering. Het doel is niet enkel winstmaximalisatie, maar vooral het realiseren van maatschappelijke impact. Wat drijft deze initiatiefnemers en investeerders? En hoe komen deze door idealen gedreven business cases tot stand?

Deskundigen:

Terug naar overzicht

4 – ‘The place to be’ als ontwikkelstrategie

Van kunstgreep tijdens crisis tot paradepaardje voor gebiedsontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van een hub of broedplaats is doorgaans geen onderdeel van de strategie bij gebiedsontwikkeling. De inmiddels bewezen ontwikkelkracht van hubs dwingt tot de vraag waarom eigenlijk niet?

Minder levert soms meer op. Culturele, hippe tijdelijke invullingen tijdens de crisistijd blijken een goede voedingsbodem voor gebiedsontwikkeling. Hoe behouden we, in tijden van druk op de markt, deze strategie om waarde toe te voegen aan gebied en stad? Welke visie en beleid is hiervoor nodig en welke nieuwe rollen ontstaan voor ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, investeerders en gemeente?

Deskundigen:

Terug naar overzicht

Excursie Boekhorststraat

Van ‘doorloopstraat’ tot makerskwartier van Den Haag

Met een aantal van de drijvende krachten achter het nieuwe Haagse makerskwartier gaan we ter plekke ondervinden hoe de Boekhorststraat zich ontwikkelt. De straat bevindt zich op nog geen 5 minuten lopen van The Grey Space in the Middle. De excursie duurt 1 uur en wordt twee keer aangeboden.

De Boekhorststraat heeft zich ‘opgewerkt’ tot aantrekkelijk straat om te werken en winkelen. Door een collectieve aanpak van Stichting Stadsherstel, woningcorporatie Staedion, gemeente Den Haag (DSO en Cultuur) enHaagse makers en cultureel ondernemers zijn de prachtige gevels van de straat gerenoveerd en is de leegstand inmiddels volledig gevuld met makers die vanuit hun winkel werken & verkopen. Verenigde krachten bottom-up en top-down! Wat is ervoor nodig om dit te bereiken?

De excursie wordt begeleid door:

  • Manfred Schrijver, Staedion – bevestigd
  • Richelle van Soest, conceptstore Liries – bevestigd
  • Joske Meijer, Studio Joske – bevestigd
  • Andries Micke –  MIXD architecture & art – bevestigd

Terug naar overzicht

hoe hubs helpen herbestemmen