3 – Start-ups

Hoe maak je van een hub een economische motor?
Hubs zijn vaak verzamelplaatsen van beginnende bedrijven. Het ontbreekt die start-ups soms aan het juiste netwerk en ze moeten zich in een competitieve markt invechten. Hubs kunnen helpen met zichtbaarheid, uitwisseling van kennis en faciliteiten voor de bedrijfsvoering. Hubs zorgen daarmee ook voor een meer duurzame economische groei en profilering van stad en regio.

Centrale vraag: Beginnende en creatieve bedrijven kunnen een boost geven aan een plek of gebied, maar vaak alleen maar als die partijen kunnen huren onder ‘marktconforme’ huurprijzen. Kan die boost vastgehouden worden en zo ja zelfs uitgebreid worden, terwijl wel realistische huurprijzen gerekend gaan worden?

Met een presentatie van: 
Niels Moshagen – CeeCee community – Enschede (DCR)
Gespreksleiding:
Dennis Mous – Spare Space / Boei Blokhuispoort  
Tafelgast:
Maarten Hendriks – Founded By All – Eindhoven (DCR)

Verslag van de sessies Start-ups:
Hubs zijn vaak verzamelplaatsen van beginnende bedrijven. Deze bedrijven kunnen een boost geven aan een plek of gebied. Maar hoe zorgen hubs voor een duurzame economische groei en profilering van stad en regio? En hoe kan de boost vastgehouden of zelfs uitgebreid worden, terwijl bijvoorbeeld realistische huurprijzen gerekend moeten worden?

Bij het opzetten van een hub gaan initiatiefnemers vaak eerst op zoek naar externe financiering of een pand. Maar wanneer een hub een sleutelrol wil spelen in het creëren van een meer duurzame economische groei en profilering van stad en regio is het vormen van een community een veel zinvollere eerste stap in een ontwikkelproces. Zo’n community is namelijk interessant voor potentiële (financiële) partners zoals (regionale) bedrijven. Die zijn nodig om kennisuitwisseling tot stand te brengen, maar ook bij het werven van startkapitaal. Een groot netwerk aan partners is interessant voor eigenaars van vastgoed of gemeenten. Pas als dit allemaal op orde is, kan aan de slag gegaan worden met het vinden van huisvesting. Voor een eigenaar van een gebouw is het prettig als een initiatiefnemer al een handvol potentiële huurder meeneemt: de community. En met draagvlak voor ontwikkeling binnen het regionale bedrijfsleven gaat ten slotte het aantrekken van externe financiering (bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies) ook een stuk gemakkelijker.

Beschouw de start-uphub als ecosysteem. Denk in het maken van prettige leefomgevingen in plaats van het vullen van een gebouw. De keuze van een organisatievorm kan het goed functioneren of uitbreiden van een ecosysteem bevorderen. De samenwerkingsvorm corporatie is interessant. Naast huur kan lidmaatschapsgeld gevraagd worden waarmee de pot voor investeringen voor het verbeteren van de leef/leeromgeving groeit. Een corporatie heeft ook als voordeel dat leden geïnformeerd dienen te worden. Zo vindt vanzelf documentatie en evaluatie van het transformatieproces plaats.

Ook voor dit thema geldt dat stilstand funest is. Met doorstroom van huurders in een pand krijgen starters de kans een beperkt aantal startplekken tegen lage huur te huren, terwijl elders in het gebouw marktconformer huren gerekend worden. Het managen van doorstroom is soms een kritisch punt in de exploitatie van een pand. Het risico dat er tijdelijk leegstand van start-upplekken ontstaat bij doorstroom is aanwezig. Een oplossing is het delen van risico’s voor leegstand met de eigenaar van een pand. Voor de eigenaar van een pand of gebied biedt doorstroom ook kansen. Doorstromers zijn potentiële permanente huurders die marktconformer prijzen kunnen betalen. Ze willen zich langdurig in een gebied vestigen omdat ze onderdeel zijn geworden van het sociaal-economisch en cultureel netwerk onderdeel van het ecosysteem dat ze zelf opbouwden.

Verslaglegging: Marieke Berkers. Lees het volledige verslag.