4 – Ongewoon wonen

Hoe regel je wonen op ongewone plaatsen?
Leegstand op plaatsen zoals kantoorlocaties en bedrijventerreinen biedt de mogelijkheid om relatief snel in betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te voorzien. Voor een crisis, vluchtelingen of een andere acute vraag naar ruimte kan hier een oplossingen op korte termijn gevonden worden. De transformatie tot toekomstbestendige woningen en gebieden vraagt echter om grotere investeringen en betere programmering dan die voor enkel tijdelijke noodopvang. Ook zijn deze vaak op de auto gerichte mono functionele locaties niet per definitie geschikt als woonomgeving.

Centrale vraag: Veel m2 vastgoed staan leeg en lang niet al dat vastgoed kan ingevuld worden met creatieve bedrijven. In potentie biedt deze leegstand de mogelijkheid om naast betaalbare werkruimte ook tot betaalbare woningen te komen. In de praktijk gebeurt dit maar heel beperkt. De vraag is waarom en hoe dit wel zou kunnen? Omdat veel leegstande bedrijven- en kantoorlocaties niet direct aantrekkelijk zijn als woonomgeving (ongewone plaatsen), vraagt dit naast een economische transformatie van gebouwen ook om een aanpak op gebiedsniveau. Kan de kennis en ervaring opgedaan met hubs benut worden om tot slimme oplossingen te komen voor wonen in gebouwen en gebieden die niet direct op wonen zijn ingericht?

Met een presentatie van:
Jaap Draaisma – ACTA / Surinameplein – Amsterdam (DCR)
Gespreksleiding:
Maarten van Tuijl – H-team
Tafelgast:
Pim Koot – Socius

Verslag van de sessies Ongewoon wonen:
Niet al het vastgoed dat leegstaat kan ingevuld worden met creatieve bedrijven. Leegstand biedt de mogelijkheid om naast betaalbare werkruimte ook tot betaalbare woningen te komen. In de praktijk gebeurt dit maar heel beperkt. Waarom en hoe zorg je voor het bevorderen van ‘ongewoon wonen’?

Initiatiefnemers van woonprojecten in herbestemmingen dienen zich te realiseren dat veel mensen voor ongewoon wonen kiezen vanwege de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar transformatie is meer dan alleen wonen. Bevorder daarom mengfuncties: combineer een publieke functie met wonen of laat jongeren met ouderen wonen. Betrek ook actieve, betrokken bewoners. Zij denken, klussen en werken mee en kunnen bijvoorbeeld beloond worden met een vergoeding of een (klein) contract. Ze kunnen zo helpen een ander belangrijk agendapunt van ongewoon wonen op orde te krijgen: het waarborgen van een goed verdienmodel. Door projecten collectief aan te pakken kunnen ontwikkelingen sneller en goedkoper plaatsvinden.

Verslaglegging: Marieke Berkers met medewerking van Rick Bleumink. Lees het volledige verslag.