5 – Bottom-up en top-down

Hoe versterken top-down en bottom-up elkaar ?
Hoe breng je de wereld van de systeemvisies en die van het hier en nu ondernemen bij elkaar? Hoe pak je dat aan? En is een stapsgewijze ontwikkeling voldoende flexibel om in  te spelen op alle kansen die gaandeweg ontstaan?

Centrale vraag: Bottom-up ontstaan allerlei initiatieven op plekken in de stad die niet het probleem van de gemeente zijn. Terwijl andere plekken, waar de gemeente bijvoorbeeld in de eigenaarsrol of als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit dik in zit, niet van de grond komen. Hoe hier mee om te gaan? Wil je initiatief geleiden of laat je 1000 bloemen bloeien?

Met een presentatie van:
Willie de Groot – Strijp-S – Eindhoven (DCR)
Gespreksleiding:
Hans-Lars Boetes – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verslag van de sessies Bottom-up Top-down:
Bottom-up ontstaan allerlei initiatieven op plekken in de stad die niet het probleem van de gemeente zijn. Terwijl andere plekken, waar de gemeente bijvoorbeeld eigenaar is of verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, niet van de grond komen. Hoe breng je de wereld van de systeemvisies en die van het hier en nu ondernemen bij elkaar?

Vaak bestaat er spanning tussen bottom-up- en top-downdenkers en -doeners. Door wrijving tussen mensen met verschillende belangen hoeders van generieke regels of individuen met eigen behoeften lopen processen vaak spaak. Wrijving en druk kunnen partijen echter ook dichter bij elkaar brengen. Verdiep je als herbestemmer of gemeente in de motivatie van de ander; partijen met doelstellingen die je vaak hard nodig hebt bij het slagen van een project. Naast thematische dragers die zorgen voor leven in de brouwerij zijn ook financiële dragers nodig die zorgen voor rendement. Maak daarom inzichtelijk wat de thematische waarde van een project inhoudt, maar ook wat de urgentie van het plan is. Of wie er bijvoorbeeld profiteert van het branden van een bepaald gebied. Bedenk bovendien dat veel betrokkenen vaak dubbele rollen hebben: die van bewoner, investeerder, ambtenaar, voorstander of tegenstander. Durf over je eigen grenzen heen te denken.

Beide ontwikkelingen, bottom-up en top-down, hebben elkaar nodig en kunnen elkaar aanvullen. Herbestemming Strijp-S bijvoorbeeld is niet zozeer een voorbeeld van een bottom-upproject, maar eerder een voorbeeld hoe bottom-up en top-down elkaar kunnen aanvullen en versterken. Top-down kan een kader worden geschept dat wordt ingezet als uitnodiging aan initiatiefnemers in de stad om te doen waar ze goed in zijn, waarbij ze gefaciliteerd worden om succesvol te zijn en als ze succesvol zijn ook als basis gelden voor verdere ontwikkeling.

Verslaglegging: Marieke Berkers met medewerking van Eva Saal. Lees het volledige verslag.